5 ứng dụng chỉnh ảnh và video “ảo diệu” miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 18-03-18-Tải-về-5-ứng-dụng-sửa-ảnh-bản-quyền-đang-miễn-phí-trên-iOS 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS

Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video “ảo diệu” miễn phí trên iOS. Trong danh sách có ứng dụng trị giá lên đến 4.99$ và miễn phí trong thời gian ngắn. Nên hãy nhanh chóng tay ngay ứng dụng bạn ưng ý nhất nha.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 18-03-18-Tải-về-5-ứng-dụng-sửa-ảnh-bản-quyền-đang-miễn-phí-trên-iOS 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
5 ứng dụng chỉnh ảnh và video “ảo diệu” miễn phí trên iOS

#1. Wonderoom — Photo Editor, Fonts, Filters & Frames

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh với giao diện đơn giản, dễ sử dụng giúp bạn nhanh chóng tạo ra những bức ảnh đẹp. Wonderoom có nhiều công cụ cơ bản để giúp bạn hậu kì hình ảnh sau khi chụp trong tích tắc.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-9953f3db04e947b40c13507de8cb7602 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Developer: Ilya Kuznetsov
Price: $0.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS

#2. PLOTAVERSE

Đây là ứng dụng không chỉ chỉnh sửa ảnh thông thường mà còn giúp bạn thêm hiệu ứng cho ảnh. Bên cạnh đó bạn có thể xuất tác phẩm của mình dưới dạng video .MP4 hoặc ảnh động .GIF


#3. Picfx

Ứng dụng này cho phép bạn chỉnh sửa ảnh với nhiều set màu rất hiện đại. Bên cạnh đó không chỉ chỉnh sửa hình ảnh mà còn video: slomo, timelapse,… và lưu trữ chúng ở chất lượng cao.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-aa564aaac31db8c5cee9ab5fb8c5f1ae 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Price: $1.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS

#4. DesignLab Studio

Với ứng dụng này bạn thỏa sức chèn chữ dạng typography, tạp chí dành cho những ai cá tính, muốn tại chất riêng cho mỗi bức ảnh của mình.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-28c2fa33e94c7ca0c02fb2ca205b6f54 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS

#5. Tap Cam 3

Tap Cam 3  khá đặc biết với khả năng chỉnh sửa màu sắc hình ảnh, lọc màu và zoom trước khi thực hiện chụp ảnh. Bạn chỉ cần chỉnh sửa xong, bấm chụp và có ngay một bức ảnh để đăng facebook hay instagram mà không cần hậu kì.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-9f8c0756ac96727acbd49f0aa7a781f8 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
Developer: Dominic Rodemer
Price: $2.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 5 ứng dụng chỉnh ảnh và video "ảo diệu" miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng