6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 110318-Tải-về-5-ứng-dụng-trả-phí-đang-được-miễn-phí-trên-iOS 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

Hôm nay chúng ta lại có thêm 6 ứng dụng trả phí đang được miễn phí trên iOS. Hôm nay sẽ có nhiều ứng dụng chuyên về chỉnh sửa ảnh, để cuối tuần sống ảo nha.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 110318-Tải-về-5-ứng-dụng-trả-phí-đang-được-miễn-phí-trên-iOS 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

#1. Vectornator Pro

Bạn có thể tạo ra những mẫu thiết kế đồ họa cực đẹp chỉ với một chiếc iPhone/iPad dù ở bất cứ đâu. Ứng dụng nay trang bị khả năng chỉnh sửa vô cùng mạnh mẽ mà chưa chắc bạn đã dùng hết tính năng của nó.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-891925fc1b6f6f633a45a85fec3bc167 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Developer: Linearity GmbH
Price: $7.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

#2.Pixomatic photo editor

Cho bạn khả năng chỉnh sửa hình ảnh và đặc biệt là ghép ảnh cực kì mạnh mẽ. Quan trọng nhất vẫn là việc sáng tạo của bạn còn khả năng của ứng dụng thì quá dư sức hỗ trợ cho bạn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-7ea414858e4d6be77b1eb50739fc95c7 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Developer: Qube
Price: $4.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

#3. GifGif Creator

Bạn có thể tạo ra được những bức ảnh GIF vô cùng độc đáo để đăng facebook hoặc troll bạn bè từ video, livephoto hay chụp trực tiếp bằng camera của ứng dụng.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-005a3530c5ef3c1c22756e3f5ed18885 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Price: $0.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

#4.Picture Perfect – All in One

Đây là một trong những ứng dụng chỉnh sửa ảnh được các chuyên gia đánh giá cao. Picture Perfect hỗ trợ nhiều công cụ khác nhau để bạn có thể tạo ra một bức ảnh hoàn toàn mới, độc đáo và nói lên cá tính riêng của mình.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-f8703e23b227de1ca03c4d5d1d347160 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

#5. LogoSOS-make font logo design

Khi có ứng dụng này trong máy, bạn sẽ có thể thoải mái sáng tạo logo riêng cho bản thân mà không cần dùng đến máy tính. Có rất nhiều tùy chỉnh màu sắc, hình ảnh mà bạn sẽ cần khi tạo logo cho mình.


#6. Enlight

Đây là ứng dụng chỉnh sửa và lồng ghép ảnh nghệ thuật cực kì mạnh mẽ. Với nhiều tùy chỉnh lọc mà và cách phối ghép sẽ giúp bạn tạo ra những bức ảnh độc nhất mà không ai bắt chước được.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-cd4a72c324166d1085c696cff92d13c2 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
Developer: Lightricks Ltd.
Price: $1.99 $3.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w 6 ứng dụng sáng tạo hình ảnh cực chất miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng