Điện Thoại Vui - Hệ thống Sửa điện thoại, máy tính tại HCM và Hà Nội

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LƯU TRỮ THIẾT BỊ SỬA CHỮA tại hệ thống cửa hàng Điện Thoại Vui

 

 

Kính gửi Quý khách hàng, 

Cửa hàng Điện Thoại Vui đang lưu giữ nhiều thiết bị của Quý khách hàng để lại sửa chữa. Tuy nhiên, sau thời gian nhiều tháng, Quý Khách hàng không đến nhận lại mặc dù Điện Thoại Vui đã nỗ lực nhiều lần bằng các hình thức liên lạc thông báo tới Quý khách hàng. Trong đó, nhiều Quý khách không muốn nhận lại vì các lý do như không còn nhu cầu sử dụng, đã chuyển sang sử dụng sản phẩm khác . . . 

Các thiết bị này hầu hết là các mẫu sản phẩm không thể sửa được do hư hại, không có linh kiện hoặc chi phí sửa chữa lớn . . . Việc lưu giữ trong thời gian dài gây nhiều khó khăn trong quản lý cho các cửa hàng của Điện Thoại Vui, đồng thời gây tổn thất, lãng phí chung cho Quý khách và Công ty khi giá trị của các thiết bị này ngày càng giảm sút theo thời gian và sự phát triển của công nghệ . Trong khi đó, linh kiện từ các thiết bị  này hoàn toàn có thể được bóc tách, tái chế giúp sửa chữa nhiều sản phẩm của các Quý khách hàng khác, giảm thiểu tác động xấu về môi trường cũng như tăng lợi ích chung của xã hội.

Do đó, từ cuối năm 2019, Điện Thoại Vui đã có thông báo cụ thể về thời gian lưu trữ các thiết bị  tại Cửa hàng cho Quý Khách hàng trong vòng trong 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Điện Thoại Vui tiếp nhận thiết bị quá thời gian này, Điện Thoại Vui được quyền bóc tách các thiết bị này phục vụ cho việc tái chế, sửa chữa cho các thiết bị khác. 

Điện Thoại Vui kính mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng ! 

Trân trọng !