XEM TẠI:

Sửa main – IC camera iPhone 5SE

500.000 

  • Thời gian sửa chữa: 3-5 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng, Máy vào nước bảo hành 2 tháng. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị