Điện Thoại Vui - Hệ thống Sửa điện thoại, máy tính tại HCM và Hà Nội

Sửa main – IC nguồn Samsung Galaxy S8 Plus

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 3-5 Ngày.
  • Bảo hành: 06 THÁNG. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Dịch vụ

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui


Hỏi và đáp