Gọi miễn phí

1800.2064

Sửa main – ic usb sạc iPhone 4s

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 3-5 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 1 tháng. (Chi tiết)

Hết hàng

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ