XEM TẠI:

Sửa main – sửa rung Nokia 7.1 Plus

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 3-5 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng, Máy vào nước bảo hành 2 tháng. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị