Sửa main – Sửa rung Oppo F7

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 2 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 6 Tháng. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui


Hỏi và đáp