Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 19-03-18-Tải-về-5-ứng-dụng-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

Đầu tuần chúng ta lại có thêm 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS. Trong danh sách có ứng dụng trị giá đến 4.99 USD và đang được miễn phí có thời hạn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 19-03-18-Tải-về-5-ứng-dụng-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

#1. Charm Lite

Bạn đang không hài lòng với các bộ lọc màu ảnh trong các ứng dụng cài đặt trên máy? Charm Lite sẽ cho bạn những bộ lọc màu cực kì ưng ý. Bạn sẽ tha hồ lựa chọn các bộ lọc màu cũng như điều chỉnh thông số theo ý muốn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-55e99e50eeec8508588ca923bffa494f Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Developer: Ilya Kuznetsov
Price: $0.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

#2. Instaflash Pro

Đây là ứng dụng chụp ảnh kiêm luôn việc hỗ trợ hậu kì cho bạn. Instaflash Pro có đầy đủ các công cụ chỉnh sửa nên bạn sẽ không phải lo lắng sau khi chụp.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-de84edf4f19b6c85cf0223b7f797b942 Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Price: $4.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

#3. Paintkeep Painting

Nếu bạn là người yêu thích và muốn biến các bức ảnh mình chụp thành tranh chì hay tranh sơn dầu thì không nên bỏ qua ứng dụng này. Bạn còn có thể ký tên mình lên các tác phẩm nghệ thuật vừa được tạo từ ứng dụng này.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-96f6b3a0177e2bc6efc0d27e8af42e97 Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Developer: Nine Curves
Price: $2.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

#4. ARvid – AR Video

Ứng dụng này cho phép bạn chèn các hình ảnh hay đoạn text 3D vào trong video mà bạn đã quay trên điện thoại. Bạn có thể dụng những hình ảnh bựa lầy để ghép vào video và đăng lên facebook troll bạn bè.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-f001c428ddd8675502efa251582686da Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Developer: Elie F. Gebran
Price: $0.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

#5. The Great Photo App

Ứng dụng này sẽ dạy cho bạn cách chụp ảnh sao cho chuẩn và đẹp. Bên cạnh đó còn chỉ cho bạn biết được ý nghĩa của các thông số khi chụp ảnh trên điện thoại và máy ảnh.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-4fbd750b0ce04f3a59173f4f5da6e32c Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
Price: $2.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 5 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video tuyệt đẹp miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng