Thay kính cảm ứng LG G

Giá liên hệ.

  • Thời gian sửa chữa: 2 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 6 tháng nổi bọt bung keo. (Chi tiết)
Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên