Thay kính Samsung Galaxy A9

Giá liên hệ

    • Thời gian sửa chữa: 1 Ngày.
    • Thời gian bảo hành: 12 THÁNG NỔI BỌT BUNG KEO. (Chi tiết)

     

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ

Sửa dòng thiết bị

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui


Hỏi và đáp