Điện Thoại Vui - Hệ thống Sửa điện thoại, máy tính tại HCM và Hà Nội

Thay ron màn hình iPhone 6s Plus

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: NGỪNG KINH DOANH.
  • Thời gian bảo hành: KHÔNG BẢO HÀNH. (Chi tiết)
  • Giá đã có công thợ, không thêm chi phí nào khác.

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui


Hỏi và đáp