XEM TẠI:

Thay màn hình HTC M7

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 2 tháng. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui