Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 07-04-18-Chia-sẻ-6-ứng-dụng-Android-đang-miễn-phí-trong-thời-gian-ngắn Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

Mời các bạn nhanh chóng tải về 5 ứng dụng Android đang được miễn phí trong thời gian ngắn trên Google Play Store. Đây là 6 ứng dụng chuyên về chỉnh sửa ảnh mà các bạn không thể bỏ qua. Và các ứng dụng này đều đến từ nhà phát triển XnView.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 07-04-18-Chia-sẻ-6-ứng-dụng-Android-đang-miễn-phí-trong-thời-gian-ngắn Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
[07/04/18] Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#1. BlackCam Pro – B&W Camera

Đây là ứng dụng mà bạn có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Nó sẽ biến ảnh màu của bạn thành một bức ảnh trắng đen. Không chỉ thế bạn còn chỉnh được độ sáng, độ tương phản, độ mịn,…

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-95e70644b69d071eb9fe2e2da65453e9 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Developer: XnView
Price: 35.000đ $1.49
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui H5RRA3dRJ5rTaoO-YmTbVmpMNGQ9ZMLyVmARIm8XMyzi-tXT8V5bl4AKlLDSVpnE-Xw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui EbMDbZZttxn7nIlCs2fsZzpSz2wJhCb7jtybzY92jyKY4xvUnK92pMQQT9KneJr2q8U=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#2. Gif Me! Camera Pro

Đây là ứng dụng giúp bạn có thể tạo được những bộ ảnh GIF vô cùng sáng tạo. Bên cạnh đó bạn còn có thể chỉnh sửa và chuyển video thành ảnh GIF. Ứng dụng còn cung cấp nhiều bộ lọc màu khác nhau dành cho bạn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-d624a7de2286422104b5eda2b73b4565 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Developer: XnView
Price: 33.000đ $1.49
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ejddc1hRxGuLcRd8sXfAREQs17IbGJaB8YJchS3PMSebkItvXG4tK9Y0vuYjT3OADfd4=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ryBfiiGXkS37hLlTBXVJCGZd1sbb43YBp_X9Sj2la4WnmmA3woLIJsPGdKyvuvlqwDU=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#3. InstaCam Pro – Camera Selfie

InstaCam Pro sẽ cho bạn những bức ảnh tự sướng cổ điển với bộ lọc màu xưa cũ đến hiện đại. Ứng dụng còn giúp bạn có những bức ảnh tự sướng nhóm cực đẹp.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-a08f1f3f1ad5ee120ec76f60e9ccef3a Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Developer: XnView
Price: 16.000đ $0.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui H0bdHSgHKWKhUfiZzlpxzT57DDWpm1QujP5EFD_kIRD8504h-Rl-gQ8jnZfTXWNTyA=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 1yfb6ZjcI3fl7ihzt7325HxcKLFl1EiA1qNRXYAWrtRfHMlfOidkfOmVofqX2FvI6A=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#4. Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer

Ứng dụng này sẽ giúp bạn cắt ảnh và chỉnh sửa kích thước ảnh tùy theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể nhanh chóng thay đổi kích thước chuẩn khác nhau phù hợp khi up lên mạng xã hội: Facebook, Zalo, Instagram,…

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-e0cc9e1065c3d507ed18e621cd7d01a1 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Developer: XnView
Price: 35.000đ $1.49
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 92s0UByglepAU2JMnbk2LtgjeQqVCXPKG53Lf0EGiffVXBUDVoz59mUDAaf84AfBIiU=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui lpHhYKZrAmH1Q1emlKSlGNMTxE9U8f1kzHQXqWlldPuIz2nLXJbxopwYx3HFYg1fDaA=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#5. TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos

Một bức ảnh so deep thì không thể thiếu một ít text để chất tôi không ai giống ai. Ứng dụng này cho phép bạn chèn nhiều kiểu chữ khác nhau lên bức ảnh của mình. Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc và kích thước sao cho phù hợp.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-c368d63df9800939af3b90768a88994d Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui KvHPObiqi4cfE_M7Tgksff8XND4EKroeKYaSkh1zBAz26aipdZU96zJ8Xs61XEgImFA=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 8qnAzakAfgOuH9AL8crXP2K4mBU8aG_vLfd6z9XRrCK74O5OMH4_mJKnp8KDk4Tl1kQ9=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

#6. Sketch Me! Pro

Đây là ứng dụng dành cho những ai yêu tranh nghệ thuật. Vì Sketch Me! Pro sẽ biến các bức ảnh chụp của bạn thành bức ảnh tranh chì, tranh sơn dầu,… với nhiều bộ lọc màu khác nhau sẽ cho bức ảnh của bạn giống như tranh vẽ tay.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.xnview Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-43657523c2d6808c5d0a1d0045f6c9f3 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
Developer: XnView
Price: 33.000đ $1.49
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui JZz9ikCW671eCXDPnlNELx9vygJ-uLWrFOICM3r9Z70nFYobrUQWlahxjb3h6ssPBg=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui bWSkIMkvZa6CvbtxnWRdBwhEpTBDP0UWAoPl1T69XIE2pla_ll3a8k4FGbrd1higpII=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 Chia sẻ 6 ứng dụng Android đang miễn phí trong thời gian ngắn

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

 

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng