Độ vỏ iPhone 6S Plus lên iPhone 8 Plus

1.200.000 

  • Thời gian sửa chữa: 2 giờ. (Vui lòng đặt trước)
  • Thời gian bảo hành: Không bảo hành. (Chi tiết)
Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên