Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 24-03-18-Tải-về-5-tựa-GAME-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

Cuối tuần đã đến và chúng ta lại có thêm 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS. Tất nhiên là những tựa game này đang được miễn phí trên iOS mà bạn cần nhanh tay tải về. Nếu chậm tay thì chờ tuần sau săn game mới nha.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 24-03-18-Tải-về-5-tựa-GAME-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi trên iOS

#1. PixelMaze

Đây sẽ là tựa game trí tuệ sẽ giúp bạn “lắc não” trước khi đi ngủ. Bạn chỉ có 100 giây để cho ô vuông đi khắp đường hầm và thu thâp các ô vuông khác nhỏ hơn. Nhưng quan trọng là phải đi đúng hướng và số lượng ô vuông và đường hầm sẽ thay đổi để tăng độ khó qua các màn chơi.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-1d6fc9fb4700f5ba01bde0623129a0f0 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Price: $0.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

#2.Level: A Simple Puzzle Game

Tựa game này cũng khá đơn giản như tên của nó thôi. Việc củ bạn là nhấc lên và sắp xếp các hình khối sao cho chúng căng bằng được các chiếc cầu và hoàn thành câu đố của mỗi màn chơi. Giao diện đơn giản nhưng qua màn thì không đơn giản cho lắm đâu.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-b7a3111a25f892e96d644bed795c7277 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Developer: Starch Inc.
Price: $0.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

#3. Block vs Block II

Đây là một tự game xếp gạch nhưng được làm mới hơn với nhiều chế độ chơi. Bạn có thể chơi theo cách cổ điển, đấu với AI hoặc đấu với người trên khắp thế giới

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-98c5dcdfe68f39cfc4b5cbd489e84ba1 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

#4. ABCD Connector

Đây là tự game trí tuệ cổ điển, bạn chỉ cần nối các chữ cái giống nhau lại. Nhưng phải làm sao cho các đường nối không được chồng lên nhau. Tựa game có nhiều level khác nhau tương ứng với mức độ khó ngày càng tăng.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-044847ec8ed110876c2575552f4eddd8 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Price: $1.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

#5. Jigsaw Puzzle App

Đây là một tự game xếp hình đúng nghĩa khi mà bạn phải ghép các mảnh hình lại với nhau để hoàn thành 1 bức ảnh hoàn chỉnh. Độ khó của game được tăng dần khi số lượng mảnh ghép ngày càng nhiều hơn. Bạn thể rủ bạn bè cài game này và cùng thi đua xem ai xếp hình nhanh hơn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-52b419f18fc93d8fc909a2baafe0d708 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Developer: Ferran Tebe
Price: $0.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

#6. One Line Puzzle Game (Fill) – (ID Apple Mỹ)

Đây là tựa game trí tuệ dành cho anh em giải trí lúc rảnh rỗi. Nhìn nó đơn giản như vậy thôi nhưng chơi thử rồi sẽ biết độ khó tăng dần. Lối chơi cổ điển đó chính là chỉnh dùng một nét vẽ duy nhất để nối các điểm lại với nhau.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-c8890cdb0b0799e52d6135ff72075591 Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
Developer: wang zhenhua
Price: $0.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 tựa game xếp hình hại não đáng chơi miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được GAME phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các GAME này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

+ Cách chuyển Apple ID sang Mỹ

+ Cách chuyển Apple ID sang Nhật

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng