Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 02-04-18-Tải-về-5-ứng-dụng-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

Hôm nay chúng ta lại có thêm 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS. Các ứng dụng đều khá hữu ích với bạn nên hãy nhanh tay lên nhé, đừng bỏ lỡ nha.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 02-04-18-Tải-về-5-ứng-dụng-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp trên iOS

#1. New Color Express

Đây là ứng dụng chỉnh sửa màu sắc, bộ lọc màu ảnh cơ bản dành cho người dùng phổ thông. Chỉ cần căn chỉnh các thông số để có bước ảnh màu sắc hài hòa.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-11cd886b933741797f3b8e27d172900a Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Price: $0.99 $1.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

#2. Phoenix Photo Editor HD

Đây là ứng dụng chuyên chỉnh sửa hình ảnh dành cho người dùng iPad với các công cụ mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Với màn hình to trên iPad thì bạn có thể tận dụng tốt các công cụ này hơn.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-047531a04ed0c0c1f3bc73b28a297e59 Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Developer: Ilya Kuznetsov
Price: $1.99 $0.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

#3. Fotograf – (ID Apple Mỹ)

Đây là ứng dụng chỉnh màu với những bộ lọc màu cho sẵn, bạn có thể chọn những bộ lọc có sẵn. Bên trong ứng dụng còn nhiều tính năng mạnh mẽ mà cần bạn phải khám phá.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-76c608d563901164d33dbbe6b35d1c54 Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Price: $1.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

#4. ReliCam

ReliCam là ứng dụng camera chỉnh tay các thông số dành cho thiết bị iOS của bạn. Các thông số có thể điều chỉnh Focus, ISO, Shutter Speed, Zoom. Ngoài ra còn có thể điều chỉnh chụp ảnh từ xa thông qua Apple Watch.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-be54117fa52d6637d790ced9ab4baff6 Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Developer: Lee Searle
Price: $0.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

#5. Circlens

Bạn sẽ nhìn thế giới bằng thấu kính tròn thông qua ứng dụng Circlens. Với hơn 30 bộ lọc màu chuyên nghiệp giúp bạn có những bức ảnh lạ để sống ảo trên Facebook hay Instagram.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-8b8402b7b070e81d09c8be7dfd659910 Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
Developer: Fengze Xie
Price: $0.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải ngay 5 ứng dụng chỉnh sửa màu chuyên nghiệp miễn phí trên iOS

Nếu các ứng dụng không có hoặc bị tính phí ở App Store Việt Nam thì bạn có thể chuyển sang Apple ID Mỹ hoặc Nhật để tải được phiên bản miễn phí trên iOS nha.

+ Cách chuyển Apple ID sang Mỹ

+ Cách chuyển Apple ID sang Nhật


Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng