Gọi miễn phí

1800.2064

Thay camera trước Nokia 7.1 Plus

Giá liên hệ

  • Thời gian sửa chữa: 1 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng.
Đặt lịch sửa chữa Điện Thoại Vui sẽ liên hệ xác nhận với quý khách

Gọi miễn phí: 1800.2064 | Tra tình trạng sửa chữa

Thông tin bổ sung

Sửa loại điện thoại

Sửa dòng điện thoại

Lỗi điện thoại

Dịch vụ