Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 17-03-18-Mời-tải-về-5-tựa-GAME-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

Cuối tuần chúng ta lại có thêm ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS. Bạn hãy tải về để giải trí cho những ngày cuối tuần mệt mỏi.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 17-03-18-Mời-tải-về-5-tựa-GAME-bản-quyền-đang-được-miễn-phí-trên-iOS Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

#1. Alien Space Clash 360 – Race Against Time

Hòa mình vào các trận chiến ngoài không gian cùng Alien Space Clash 360 với đồ họa “căng đét”. Bạn sẽ lang thang trong vũ trụ để hoàn thành các nhiệm vụ và mở khóa những con tàu không gian đang chờ bạn đến.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-82b73f99a50f50684c51c160ad51129d Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Price: $1.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

#2. Flying Benjamins HD

Trải nghiệm cảm giác bán tỉa trên không cùng những mẫu máy bay chiến đấu cực kì hiện đại. Đồ họa 3D cực kì đẹp mắt, không chỉ dành iPhone mà nó còn tương thích với iPad.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-97a3689b9efc93eb40132048af46ee21 Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Developer: Miles Godspeed
Price: $19.98 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

#3.Space Story

Space Story sẽ cho bạn khám phá và chiến đấu với các thế lực bên ngoài Trái Đất. Bạn sẽ làm nhiệm vụ, chiến đâu và nâng cấp vũ khí để vượt qua các màn chơi.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-869b794619f9c691fc14c13bb4b066da Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Developer: Alex Alez
Price: $4.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

#4. Epic War TD 2

Nếu anh em là người thích chơi các tựa game phòng thủ, xây pháo đài thì sẽ không thể bỏ Epic War TD 2. Liệu anh em có tin mình sẽ có chiến thuật bất bại? Thử ngay kẻo muộn..

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-9364b2bc84ae2b0d8c2c0960878fce5f Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Developer: AMT Games Inc.
Price: $1.99 Free
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

#5. Sonic the Hedgehog 2 ™ Classic

Nhân vật chính trong tự game hẳn là đã khá quen thuộc với các bạn 8x/9x trong bộ phim Sonic Siêu Tốc. Bạn sẽ nhập vai vào 1 trong các nhân vật của phim để hoàn thành các nhiệm vụ trong game – mỗi nhân vật sẽ có 1 kỹ năng riêng biệt.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-38d551e3103e556697f6928c474e3f6c Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
Developer: SEGA
Price: Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Cài đặt ngay 5 tựa game không gian kịch tính không thể bỏ qua miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài viết này:

Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên