Thay-sửa pin macbook B2S
Back to school 2024

Thay Pin Macbook

Chọn theo tiêu chí
Bộ Lọc
Khoảng giá
Model
Sắp xếp theo
Xem nhiều

Điện Thoại Vui hiện đang cung cấp dịch vụ thay pin MacBook (Pro/Air) chính hãng và uy tín. Thay pin tại địa chỉ đáng tin cậy có thể giúp bạn hạn chế các rủi ro trong tương lai. Và Điện Thoại Vui là một địa điểm thay pin MacBook tuyệt vời cho bạn. Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ này nhé!

Thay pin Macbook giá bao nhiêu tiền?

Tùy vào dòng và đời, mức giá thay pin Macbook sẽ có chênh lệch nhất định. Dưới đây sẽ là bảng giá theo từng dòng Macbook.

Bảng giá thay pin Macbook Air sử dụng các đời chip M1 và Intel được cập nhật mới nhất tháng 6/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Air M1 2021 13' A2389 💛 2.700.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A2337 💛 2.700.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A2179 💛 2.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A1965 💛 2.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2019 13' A1932 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2019 13' A1965 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2018 13' A1932 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2018 13' A1965 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2017 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2017 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2016 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2016 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2015 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2014 13' A1466 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2014 11' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2014 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2013 13' A1466 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2013 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2013 11' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2012 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2012 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2012 11' 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2011 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2011 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2011 11' 💛 1.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2010 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2010 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2010 11' 💛 Liên hệ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2010 13' A1370 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng

Bảng giá thay pin Macbook Pro sử dụng các đời chip M3, M2, M1 và Intel được cập nhật mới nhất tháng 6/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Max 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Max 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Pro 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Pro 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Max 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Max 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Pro 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 2022 13' A2741 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Max 2021 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Max 2021 14' A2442 💛 3.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Pro 2021 16' A2527 💛 3.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 2020 A2159 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 16' A2171 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 15' A1953 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 13' 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2018 15' A1953 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2018 13' 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2017 15' A1820 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2017 15' A1707 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2017 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2017 13' A1708 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2016 15' A1820 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2016 15' A1707 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2016 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2016 13' A1708 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2015 15' A1618 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2015 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2015 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2015 13' A1502 💛 2.490.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2014 15' A1618 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2014 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2014 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2014 13' A1502 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2013 15' A1417 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2013 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2013 13' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2012 15' A1417 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2012 12' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2011 15' A1382 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2011 13' 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2010 13' 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro Mid 2010 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro Early 2010 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2009 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng

Bảng giá thay pin Macbook Retina đời 2015-2017 mới nhất tháng 6/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Retina 2017 12' A1496 💛 2.200.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2017 12' A1534 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2017 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2016 12' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2016 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2015 12' A1496 💛 2.200.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2015 12' A1534 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2015 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng

Lưu ý: Tùy vào thời điểm và loại pin, trên đây là mức giá tham khảo. Để nhận được báo giá chính xác nhất và tư vấn sửa Macbook kỹ càng, bạn vui lòng liên hệ hotline 

Những điều bạn cần biết trước khi thay pin MacBook

Bạn đang sử dụng MacBook và gặp vấn đề về pin? Bạn không biết pin MacBook của mình hoạt động còn tốt hay không? Bạn muốn tìm địa chỉ uy tín để thay pin MacBook chính hãng? Nếu bạn đang có những thắc mắc này, hãy đọc tiếp bài viết này để tìm hiểu thêm.

Những dấu hiệu nhận biết pin MacBook bị chai cần thay mới

Pin MacBook là một bộ phận có thể bị hư hỏng và hao mòn theo thời gian sử dụng. Bạn nên để ý đến những dấu hiệu sau để phát hiện sớm pin MacBook bị hư và thay mới kịp thời:

 • Pin MacBook bị phồng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất chính là việc pin chiếc Macbook của bạn bị phồng pin. Khi MacBook bị phồng pin sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các linh khác của máy. Bạn có thể kiểm tra phẩn vỏ máy có bị bung ra hay bàn phím macbook bị đội lên xảy ra khi pin phồng.

Những dấu hiệu nhận biết pin laptop bị chai

 • Pin MacBook báo Service battery

Khi viên pin của bạn trong quá trình sử dụng hao mòn theo thời gian khiến cho dung lượng pin tới mức thấp. MacBook của bạn sẽ đưa ra một cảnh báo cho bạn biết rằng cần phải thay pin. Cảnh báo Service Battery Warning sẽ xuất hiện để thông báo. 

Pin báo Service battery

 • Pin MacBook tụt nhanh

Bạn có thể nhanh chóng nhận biến pin laptop MacBook Pro, Air hư hỏng bằng cách quan sát dung lượng pin có nhanh hết hay không, nếu như đã giảm độ sáng màn hình mà dung lượng pin vẫn tụt cực kì nhanh. Thì chắc chắn rằng pin laptop của bạn đã có thể bị hư. Bên cạnh đó sạc pin MacBook không vào cũng là một dấu hiện dễ nhận biết.

Pin laptop bị tụt nhanh

 • Pin MacBook bị nóng

Ngoài ra chiếc MacBook của bạn bị nóng pin cũng có thể rằng pin của máy đã hư hỏng và cần phải thay thế. Việc pin bị nóng có thể gây cháy nổ, hư hỏng linh kiện bên trong, chính vì thế hãy thay tế pin khi gặp phải tình trạng này.

Pin laptop bị nóng

Nếu thấy pin MacBook có các dấu hiệu trên, bạn nên ngừng sử dụng và mang máy đến trung tâm bảo hành Apple. Hoặc đến cửa hàng Điện Thoại Vui để được kiểm tra và thay pin mới kịp thời.

Nguyên nhân dẫn đến pin MacBook bị hư cần thay mới

Pin MacBook bị hư có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng chủ yếu là do cách sử dụng và bảo quản MacBook của người dùng. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến khiến pin MacBook bị hư:

 • Hao mòn theo thời gian: Một điều chắn chắn rằng dù bạn có là người có kĩ tính như thế nào hay sạc pin đúng cách đi chăng nữa. Thì việc pin laptop Macbook Pro, Air sẽ bị hao mòn theo thời gian là điều cũng không thể tránh khỏi. Chỉ là sớm hay muộn và cũng cần phải thay thế pin mới.
 • Sạc pin MacBook không đúng cách: Việc bạn sử dụng một bộ sạc kém chất lượng, hay sạc pin chưa đúng cách cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng laptop Macbook Pro, Air bị hư hỏng pin và phải thay mới pin. Đây là một trong những nguyên nhân không hề hiếm gặp khi sử dụng. 
 • Không vệ sinh laptop: Nếu bạn không thường xuyên vệ sinh laptop khiến máy tình của bạn bị bụi bẩn bám thì có thể đây cũng là một lý do khiến laptop Macbook Pro, Air bị hư hỏng pin. Việc máy tính bị bụi bẩn bám khiến cho máy nóng và gây ra tình trạng pin laptop Macbook Pro, Air bị hư.

Nếu bạn gặp vấn đề với pin của MacBook, đặc biệt là nếu bạn nghi ngờ rằng pin đã hỏng. Bạn nên liên hệ với Apple hoặc một nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền để được tư vấn và kiểm tra pin một cách chính xác

Nếu bạn gặp vấn đề với pin của MacBook, đặc biệt là nếu bạn nghi ngờ rằng pin đã hỏng. Bạn nên liên hệ với Apple hoặc một nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền để được tư vấn và kiểm tra pin một cách chính xác.

Các loại pin MacBook trên thị trường

Pin MacBook là một bộ phận quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu năng và thời gian sử dụng của máy. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về các loại pin MacBook hiện có trên thị trường. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về các loại pin MacBook phổ biến hiện nay.

Phân loại theo đặc điểm: Pin MacBook có 2 loại chính là pin Li-Polymer và pin Li-ion. 

 • Pin Li-Polymer có đặc điểm mỏng, nhẹ có dung lượng cao và tuổi thọ dài. 
 • Pin Li-ion có đặc điểm là rẻ, dễ sản xuất, dung lượng trung bình và tuổi thọ ngắn hơn pin li-polymer. 
 • Các dòng MacBook Air và MacBook Pro Retina thường sử dụng pin Li-Polymer. Còn các dòng MacBook cũ thường dùng pin Li-ion.

Các loại pin MacBook trên thị trường

Phân loại theo nguồn gốc: Pin MacBook có 2 loại theo nguồn gốc là pin chính hãng và pin thay thế. 

 • Pin chính hãng là pin do hãng Apple sản xuất hoặc cấp phép cho các nhà sản xuất khác. Loại pin này có độ tương thích cao, chất lượng đảm bảo và bảo hành dài. 
 • Pin thay thế là pin do các nhà sản xuất không liên quan đến hãng Apple. Loại pin này có độ tương thích khá thấp, chất lượng không đồng đều và bảo hành ngắn. 

Mỗi dòng MacBook có thể sử dụng loại pin khác nhau. Điều này còn tùy thuộc vào thiết kế và yêu cầu về hiệu suất của từng dòng sản phẩm. Tuy nhiên, việc thay thế pin MacBook thường phải được thực hiện bởi các trung tâm bảo hành chính thức của Apple. Hoặc thay tại các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền bởi Apple. Nếu muốn thay pin cho MacBook, bạn nên chọn pin chính hãng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho máy. 

Cách xả pin MacBook đúng cách

Để xả pin của MacBook đúng cách và bảo quản pin hiệu quả, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Cắm sạc vào và sạc đầy.

Bước 2: Sau khi sạc báo đầy pin, tiếp tục để pin đc sạc thêm 2 tiếng hoặc hơn. Đối với máy đang bật, ngắt sạc ra và tiếp tục sử dụng.

Cách xả pin MacBook đúng cách

Bước 3: Khi thấy pin sắp hết, save lại công việc đang làm dở để tránh mất dữ liệu và đóng tất các các ứng dụng.

Bước 4: Tiếp tục sử dung cho đến khi máy tự sleep. Sau đó để máy sleep thêm 5 tiếng (Có thể để lâu hơn).

 Tiếp tục sử dung cho đến khi máy tự sleep

Bước 5: Cắm sạc cho laptop đến khi pin báo đầy.

Lưu ý rằng các hướng dẫn trên có thể có sự biến đổi tùy thuộc vào loại pin cụ thể của MacBook bạn sử dụng.

Hướng dẫn cách sạc pin MacBook chuẩn

Để sạc pin MacBook một cách chuẩn xác và bảo quản pin hiệu quả, bạn có thể tuân thủ các hướng dẫn sau:

 • Không cần sạc pin 8 tiếng

Macbook được trang bị pin Li-Po có thể khắc phục vấn đề chai pin trong thời gian hoạt động. Chính vì thế sạc pin việc sạc pin 8 tiếng trên Macbook là điều không cần thiết. Bạn vẫn có thể thực hiện sạc pin cho những hoạt động tiếp theo sau khi đã dùng hết toàn bộ dung lượng pin của hoạt động sạc đầu tiên. 

 • Sạc pin khi có thời gian dài lâu ngắt

Chiếc laptop của bạn rất lâu không làm việc đến thì bạn nên để tâm,trước lúc ngắt nguồn bạn nên để dung lượng pin máy ở mức từ 50-60%. Trong lần mở tiếp theo hãy để máy hoạt động hết sạch lưu lượng cũ và tự động chuyển biến sang tình trạng máy ngủ. Sau đó sạc pin cho tới khi pin thông báo đầy một trăm % báo đèn xanh và sử dụng thường nhật.

 • Sử dụng sạc chính hãng

Việc lựa chọn phụ kiện sạc cực kì quan trọng bởi vì nó có quan hệ mật thiết tới tuổi thọ của pin. Nếu như bạn dùng cáp sạc kém chất lượng sẽ khiến chiếc laptop Macbook của bạn sẽ cực kì nhanh chóng bị chai pin.

Hướng dẫn cách sạc pin MacBook chuẩn

Lưu ý rằng việc tuân thủ các hướng dẫn trên có thể giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất của pin MacBook.

Cách check pin MacBook có bị chai không

Để kiểm tra xem pin của MacBook có bị chai hay không, bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

 • Kiểm tra số lần sạc

Đối với một số dòng MacBook hiện nay thì số lần sạc pin thường được giới hạn trong khoảng 1000 lần. Số lần này ít hơn với các dòng máy cũ hơn, chỉ khoảng 300 - 500 lần sạc. Nhấn phím Option -> chọn System Information -> Power. Thông tin ở phần Cycle Count cho biết số lần sạc pin của máy. 

 • Sư dụng ứng dụng coconutBattery

Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, cung cấp cho bạn các thông tin về dung lượng pin cũng như tình trạng của pin.

Cách check pin MacBook có bị chai không

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng của pin, đặc biệt là nếu bạn thấy thời gian sử dụng pin giảm đáng kể. Bạn nên liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Apple. Hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền để có sự kiểm tra chính xác và thay thế pin nếu cần.

Chính sách bảo hành và quyền lợi khách hàng khi thay pin cho MacBook tại Điện Thoại Vui

Hệ thống cửa hàng sửa chữa Điện Thoại Vui đã hoạt động nhiều năm trên thị trường công nghệ. Với hàng nghìn khách hàng đã có đánh giá tốt về dịch vụ và chất lượng sửa chữa tại đây. Vậy nên, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng khi thay pin MacBook tại Điện Thoại Vui.

Điện Thoại Vui sẽ mang đến trải nghiệm và dịch vụ tốt nhất thông qua các ưu điểm sau:

 • Giá cả công khai, minh bạch và rõ ràng giúp bạn có được cái nhìn chính xác về chi phí.
 • Thời gian sửa chữa, thay thế nhanh chóng chỉ khoảng 30-60 phút. Bạn có thể lấy MacBook ngay trong ngày. Cho phép khách hàng xem trực tiếp và cận cảnh quá trình sửa chữa, thay thế pin mới.
 • Sử dụng linh kiện và thiết bị thay thế chất lượng cao, mới, chính hãng 100%.
 • Bảo hành kéo dài từ 12-14 tháng tùy thuộc vào dịch vụ và sản phẩm.
 • Đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.
 • Hỗ trợ thanh toán qua thẻ và đảm bảo hóa đơn VAT lẫn eVAT cho khách hàng.

Chính sách bảo hành và quyền lợi khách hàng khi thay pin cho MacBook tại Điện Thoại Vui

Khi đến với Điện Thoại Vui, chắc chắn bạn sẽ nhận được dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ thay pin MacBook, bạn có thể tham khảo giá trên website. Hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài để được nhân viên tư vấn hỗ trợ nhanh nhất nhé!

Những điều cần lưu ý sau khi thay pin MacBook

Sau khi thay pin cho MacBook, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo hiệu suất và an toàn của laptop:

Sử dụng pin MacBook hợp lý

Bạn nên sử dụng pin MacBook khi cần thiết và chỉ sạc pin MacBook khi cần sạc. Không nên để pin MacBook ở trạng thái quá đầy hoặc quá thấp. Bạn nên duy trì pin ở mức từ 40% đến 80%. 

Sử dụng pin MacBook hợp lý

Nên sạc pin MacBook khi pin còn từ 20% đến 30% và ngắt sạc ngay sau khi pin đầy. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thực hiện một chu kỳ sạc xả đầy đủ mỗi tháng để cân bằng pin MacBook. Nên thay pin MacBook mới khi số chu kỳ sạc xả của máy đã vượt quá giới hạn cho phép.

Bảo quản MacBook đúng cách

Bạn nên bảo quản MacBook ở những nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc máy với nơi có nhiệt độ cao, ẩm ướt, bụi bẩn, chất lỏng, va đập hay rung lắc. 

Giữ pin MacBook luôn mát 

Nếu bạn để máy nóng quá mức, pin sẽ bị hao mòn và có thể bị phồng hoặc cháy nổ. Bạn nên tránh để MacBook trên các bề mặt không thoáng khí, như giường, gối, sofa,… 

Thay vào đó, bạn nên để máy trên các bề mặt cứng, như bàn, khay,... Hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ tản nhiệt, như đế làm mát, quạt gió mini,…

Sử dụng sạc MacBook chính hãng

Bạn nên sử dụng sạc zin hoặc sạc chính hãng tương thích với máy có chứng nhận MFi (Made for iPhone/iPad/iPod).

Sử dụng sạc MacBook chính hãng

Tránh sử dụng các loại sạc rẻ tiền, kém chất lượng, không có chứng nhận. Bởi vì, chúng có thể gây ra các vấn đề như sạc không vào, sạc quá nóng, quá chậm, hoặc làm chai, phồng, hỏng pin.

Cắm sạc đúng cách

Đây là một điều vô cùng cơ bản nhưng nhiều người thường bỏ qua. Bạn nên cắm sạc vào MacBook trước, rồi mới cắm nguồn điện vào ổ cắm. 

Ngược lại, nếu bạn cắm nguồn điện vào trước, rồi mới cắm sạc vào máy. Việc này có thể gây ra hiện tượng tĩnh điện, làm hỏng pin hoặc các linh kiện khác của máy.

Tối ưu hóa cài đặt máy để tiết kiệm pin MacBook

Bạn có thể giảm độ sáng màn hình, tắt Bluetooth, Wi-Fi, iCloud, Siri và các ứng dụng không cần thiết. Nên tối ưu hóa các cài đặt và cho MacBook của bạn nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm việc.

Bạn có thể chọn chế độ tiết kiệm pin trong phần cài đặt hoặc sử dụng các phần mềm quản lý pin. Ví dụ như Power Manager, Endurance hoặc App Tamer.

Bảo dưỡng pin MacBook định kỳ

Nên vệ sinh laptop ít nhất mỗi tháng một lần. Bạn có thể vệ sinh bằng cách sử dụng khăn ẩm, bông gòn, hoặc máy thổi để lau sạch bụi bẩn. 

Bảo dưỡng pin MacBook định kỳ

Nếu có thể, bạn nên làm sạch pin MacBook định kỳ bằng cồn hoặc khăn ẩm để loại bỏ bụi bẩn và oxy hóa. Nếu không có kinh nghiệm, bạn nên đem máy trung tâm sửa chữa để vệ sinh MacBook.

Quy trình thay pin MacBook tại Điện Thoại Vui

Quy trình thay pin cho MacBook tại Điện Thoại Vui thường được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Dưới đây là quy trình thay pin MacBook:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Khách hàng mô tả về tình trạng pin của máy như: máy không nhận sạc pin, pin mau hết, tự động tắt nguồn, pin phồng,...

 • Bước 2: Kiểm tra tình trạng pin

Kỹ thuật viên sẽ tiến hành kiểm tra các chức năng, phần trăm pin, thời gian sử dụng cho 1 lần sạc. Đồng thời tư vấn pin thay thế và thời gian xử lý dự kiến.

 • Bước 3: Tiến hành tháo máy và thay thế

Kỹ thuật viên tiến hành tháo máy và thay thế pin mới. Khách hàng được trực tiếp theo dõi quá trình thay pin.

 • Bước 4: Hoàn thiện máy và gửi lại

Kỹ thuật viên vệ sinh và lắp ráp lại máy. Sau đó kiểm tra lại các chức năng trước khi trả máy lại cho khách hàng.

 • Bước 5: Khách hàng kiểm tra máy và thanh toán

Khách hàng nhận lại máy sau khi sửa chữa và kiểm tra lại toàn bộ tổng thể MacBook. Sau đó đến quầy thu ngân tư vấn về bảo hành và xác nhận hóa đơn thanh toán.

Quy trình thay pin MacBook tại Điện Thoại Vui

Với quy trình rõ ràng và minh bạch, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự chất lượng từ dịch vụ thay pin tại Điện Thoại Vui. 

Với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm thay pin MacBook chuyên nghiệp, chúng tôi tự tin mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh dịch vụ thay pin MacBook, Điện Thoại Vui còn cung cấp một số dịch vụ khác như thay màn hình MacBook, vệ sinh MacBook,....

Hỏi và đáp ( 3 bình luận )
hello
V
Vân
1 năm trước
Cho mình hỏi pin Pinsen Macbook Air 2017 A1466 giá bao nhiêu? Mình dự định thay pin ở chi nhánh Thái Hà thì hàng có sẵn không và thời gian thay mất bao lâu?
avt quản trị viênAnh Khoa ĐTV QTV
1 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào chị Van ạ
Dạ em xin phép báo giá dịch vụ thay pin chính hãng Pisen máy Macbook Air 2017 A1466 ở thời điểm hiện tại khu vực HN đang là 2.490.000đ giảm còn 1.990.000đ, bảo hành 12 tháng
Giá đã bao gồm công lắp đặt không phát sinh phí, thời gian thay pin từ 30 phút (tùy vào số lượng khách tại thời điểm cửa hàng) ạ
Để tiện trao đổi thêm thông tin về linh kiện tại cửa hàng mình dự kiến đến thay cho máy, em xin phép liên hệ lại chị qua sđt mình đăng ký bình luận tại đây để hỗ trợ mình kịp thời ạ
Cần hỗ trợ tư vấn thêm cho máy hoặc đặt hàng chị có thể liên hệ tổng đài miễn phí 1800.2064 hoặc để lại bình luận tại đây để được hỗ trợ kịp thời nhé
Cám ơn chị đã quan tâm đến bài viết tại Điện Thoại Vui
Thân mến
H
Hoàng Thái
3 năm trước
Pin này là Pin chính hãng từ Apple hay là Pin OEM vậy?
avt quản trị viênThành Tín ĐTV QTV
3 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào anh Thái
Dạ hiện tại thì hãng chưa sản xuất linh kiện chính hãng ra thị trường, Điện Thoại Vui sử dụng linh kiện nhà máy chất lượng cao, có chất lượng tầm 95-98% so với linh kiện chính hãng ạ.
Anh có thể cho em xin mã máy phía sau máy để em kiểm tra thông tin và báo chi phí đến anh ạ (mã máy bắt đầu bằng chữ A và bốn số sau. Ví dụ: Macbook A1366,...)
Mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ anh. Thân mến !
T
Thọ
3 năm trước
Cho mình hỏi pin macbook pro 13” 2017 mã A1708 ở Hà Nội còn hàng ko ạ
avt quản trị viênQuang Long ĐTV QTV
3 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào anh Thọ
Dạ em xin phép báo dự kiến giá thay pin cho Macbook Pro 2017 A1708 là 2.500.000đ, bảo hành 6 tháng. Giá đã bao gồm linh kiện và công thay thế
Để được hỗ trợ tốt nhất trước khi ghé cửa hàng, anh có thể để lại Tên - SĐT - Tên cửa hàng anh dự định ghé, để em báo cửa hàng kiểm tra và liên hệ hỗ trợ anh
Em xin cảm ơn và mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ anh
Chúc anh buổi chiều vui vẻ ạ
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
dtv

- Gọi tư vấn sửa chữa: 1800.2064

- Gọi góp ý - khiếu nại: 1800.2063

- Hoạt động: 08:00 – 21:00 các ngày trong tuần

Kết nối với Điện Thoại Vui
  instagraminstagramyoutubetiktokzalo
Website thành viên
 • Hệ thống bán lẻ di động toàn quốc.

  sforum
 • Kênh thông tin giải trí công nghệ cho giới trẻ.

  sforum
 • Trang thông tin công nghệ mới nhất.

  sforum

Bản quyền 2022 – © Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa Điện Thoại Vui – MST: 0108709419 – GPDKKD: 0316179378 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 05/03/2020
Địa chỉ văn phòng: 30B, Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh – Điện thoại: 1800.2064 – Email: cskh@dienthoaivui.com.vn – Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Định.
Quý khách có nhu cầu sửa chữa vui lòng liên hệ hoặc đến trực tiếp các trung tâm Điện Thoại Vui
dtvdtv
Trang chủ
Danh mục
Cửa hàngĐặt lịch sửa
Xem thêm