Vệ sinh laptop
Màn Gen A

Thay Pin Macbook

Chọn theo tiêu chí
Bộ Lọc
Khoảng giá
Model
Sắp xếp theo
Xem nhiều

Làm nên tên tuổi của Apple chắc chắn không thể thiếu công sức của những chiếc Macbook Pro, Air. Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ cùng cấu hình khá mạnh mẽ. Khiến cho Macbook được nhiều người chọn mua để sử dụng. Tuy nhiên pin Macbook bị hư hỏng khiến bạn gặp nhiều khó chịu trong khi trải nghiệm. Hãy nhanh chóng mang đến các cửa hàng chuyên sửa chữa Macbook uy tín để thay pin Macbook để khắc phục tình trạng khó chịu này.

Thay pin Macbook giá bao nhiêu tiền?

Tùy vào dòng và đời, mức giá thay pin Macbook sẽ có chênh lệch nhất định. Dưới đây sẽ là bảng giá theo từng dòng Macbook.

Bảng giá thay pin Macbook Air sử dụng các đời chip M1 và Intel được cập nhật mới nhất tháng 3/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Air M1 2021 13' A2389 💛 2.700.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A2337 💛 2.700.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A2179 💛 2.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air M1 2020 13' A1965 💛 2.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2019 13' A1932 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2019 13' A1965 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2018 13' A1932 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2018 13' A1965 💛 2.000.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2017 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2017 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2016 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2016 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2015 13' A1466 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2015 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2014 13' A1466 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2014 11' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2014 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2013 13' A1466 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2013 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2013 11' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2012 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2012 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2012 11' 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2011 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2011 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2011 11' 💛 1.500.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2010 13' A1496 💛 1.750.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2010 13' A1466 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Air 2010 11' 💛 Liên hệ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Air 2010 13' A1370 💛 1.990.000đ 💛 14 tháng

Bảng giá thay pin Macbook Pro sử dụng các đời chip M3, M2, M1 và Intel được cập nhật mới nhất tháng 3/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Max 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Max 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Pro 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 Pro 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M3 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Max 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Max 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 Pro 2023 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 2023 14' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M2 2022 13' A2741 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Max 2021 16' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Max 2021 14' A2442 💛 3.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 Pro 2021 16' A2527 💛 3.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro M1 2020 A2159 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 16' A2171 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 15' A1953 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2019 13' 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2018 15' A1953 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2018 13' 💛 2.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2017 15' A1820 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2017 15' A1707 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2017 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2017 13' A1708 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2016 15' A1820 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2016 15' A1707 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2016 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2016 13' A1708 💛 2.890.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2015 15' A1618 💛 2.000.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2015 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2015 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2015 13' A1502 💛 2.490.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2014 15' A1618 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2014 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2014 13' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2014 13' A1502 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2013 15' A1417 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Pro 2013 15' A1398 💛 2.590.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2013 13' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2012 15' A1417 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2012 12' 💛 1.900.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2011 15' A1382 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2011 13' 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2010 13' 💛 1.500.00đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro Mid 2010 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro Early 2010 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Pro 2009 13' A1278 💛 1.690.00đ 💛 14 tháng

Bảng giá thay pin Macbook Retina đời 2015-2017 mới nhất tháng 3/2024:

Dịch vụ Giá Bảo hành
✅ Thay pin Macbook Retina 2017 12' A1496 💛 2.200.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2017 12' A1534 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2017 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2016 12' 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2016 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2015 12' A1496 💛 2.200.000đ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Macbook Retina 2015 12' A1534 💛 Liên hệ 💛 12 tháng
✅ Thay pin Pisen chính hãng Macbook Retina 2015 12' A1534 💛 3.250.000đ 💛 14 tháng

Lưu ý: Tùy vào thời điểm và loại pin, trên đây là mức giá tham khảo. Để nhận được báo giá chính xác nhất và tư vấn kỹ càng, bạn vui lòng liên hệ hotline 

Thay pin Macbook uy tín, chất lượng tại Điện Thoại Vui

Chẳng may chiếc laptop Macbook Pro, Air của bạn bị hư hỏng pin và bạn băn khoăn chưa biết tìm cho mình một trung tâm nào để sửa chữa thì hãy đến với Điện Thoại Vui. Dịch vụ thay pin Macbook Pro, Air tại đây đang có mức giá phải chăng linh kiện chính hãng và thanh thế cực kì nhanh chóng. Còn chần chừ gì nữa mà hãy nhanh chóng đến với Điện Thoại Vui. Thay pin Macbook Pro, Air uy tín, chất lượng tại Điện Thoại Vui Tại Điện Thoại Vui có nhiều dịch vụ thay pin Macbook khác nhau như thay pin Macbook pro 2015, 2011, 2017, 2010, 2016, 2013,…

Khi nào nên thay pin Macbook?

Những điều bạn cần biết trước khi thay pin Macbook

1. Những dấu hiệu nhận biết pin Macbook bị chai, bị hư

Pin Macbook bị phồng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất chính là việc pin chiếc Macbook của bạn bị phồng pin. Khi Macbook bị phồng pin sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các linh khác của máy. Bạn có thể kiểm tra phẩn vỏ máy có bị bung ra hay bàn phím macbook bị đội lên xảy ra khi pin phồng.

Pin Macbook báo service battery

Khi viên pin của bạn trong quá trình sử dụng hao mòn theo thời gian khiến cho dung lượng pin tới mức thấp. Macbook của bạn sẽ đưa ra một cảnh báo cho bạn biết rằng cần phải thay pin. Cảnh báo Service Battery Warning sẽ xuất hiện để thông báo. Những dấu hiệu nhận biết pin Macbook bị chai, bị hư

Pin Macbook tụt nhanh

Bạn có thể nhanh chóng nhận biến pin laptop Macbook Pro, Air hư hỏng bằng cách quan sát dung lượng pin có nhanh hết hay không, nếu như đã giảm độ sáng màn hình mà dung lượng pin vẫn tụt cực kì nhanh. Thì chắc chắn rằng pin laptop của bạn đã có thể bị hư. Bên cạnh đó sạc pin Macbook không vào cũng là một dấu hiện dễ nhận biết.

Pin Macbook bị nóng

Ngoài ra chiếc Macbook của bạn bị nóng pin cũng có thể rằng pin của máy đã hư hỏng và cần phải thay thế. Việc pin bị nóng có thể gây cháy nổ, hư hỏng linh kiện bên trong, chính vì thế hãy thay tế pin khi gặp phải tình trạng này.

1. Nguyên nhân dẫn đến hư pin Macbook

Hao mòn theo thời gian

Một điều chắn chắn rằng dù bạn có là người có kĩ tính như thế nào hay sạc pin đúng cách đi chăng nữa. Thì việc pin laptop Macbook Pro, Air sẽ bị hao mòn theo thời gian là điều cũng không thể tránh khỏi. Chỉ là sớm hay muộn và cũng cần phải thay thế pin mới.

Sạc pin Macbook không đúng cách

Việc bạn sử dụng một bộ sạc kém chất lượng, hay sạc pin chưa đúng cách cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng laptop Macbook Pro, Air bị hư hỏng pin và phải thay mới pin. Đây là một trong những nguyên nhân không hề hiếm gặp khi sử dụng. Nguyên nhân dẫn đến hư pin Macbook

Không vệ sinh laptop 

Nếu bạn không thường xuyên vệ sinh laptop khiến máy tình của bạn bị bụi bẩn bám thì có thể đây cũng là một lý do khiến laptop Macbook Pro, Air bị hư hỏng pin. Việc máy tính bị bụi bẩn bám khiến cho máy nóng và gây ra tình trạng pin laptop Macbook Pro, Air bị hư.

3. Hướng dẫn cách sử dụng để tăng tuổi thọ pin Macbook

Sử dụng pin đúng cách sẽ góp phần giúp pin Macbook bền hơn. Vậy sạc pin Macbook như thế nào, sử dụng ra sao:

Cắm sạc đúng cách

Nghe có vẻ khó tin nhưng nhiều người thường không biết sạc pin sao cho đúng cách. Bạn hãy kết nối nguồn điện trước sau đó mới cắm sạc vào máy.

Giữ pin luôn mát

Một số người thường xuyên có thói quen không tốt là mang laptop lêm giường để sử dụng việc khiến lỗ tản nhiệt bên dưới laptop bị bịt kín khiến máy nóng và khiến giảm tuổi thọ pin Macbook. Hướng dẫn cách sử dụng để tăng tuổi thọ pin Macbook

Không được để pin hết thường xuyên

Trong quá trình sử dụng, bạn không được để pin hết rồi mới sạc pin đây là một thói quen không tốt. Tốt nhất là pin còn khoảng 10-20% thì nên cắm sạc. Việc làm này sẽ giúp tăng tuổi thọ pin Macbook.

4. Cách xả pin Macbook đúng cách

 • Bước 1: Cắm sạc vào và sạc đầy
 • Bước 2: Sau khi sạc báo đầy pin, tiếp tục để pin đc sạc thêm 2 tiếng hoặc hơn. Đối với máy đang bật, ngắt sạc ra và tiếp tục sử dụng
 • Bước 3: Khi thấy pin sắp hết, save lại công việc đang làm dở để tránh mất dữ liệu và đóng tất các các ứng dụng.
 • Bước 4: Tiếp tục sử dung cho đến khi máy tự sleep. Sau đó để máy sleep thêm 5 tiếng (Có thể để lâu hơn).
 • Bước 5: Cắm sạc cho laptop đến khi pin báo đầy.

Cách xả pin Macbook đúng cách

5. Hướng dẫn cách sạc pin Macbook chuẩn

 • Không cần sạc pin 8 tiếng

Macbook được trang bị pin Li-Po có thể khắc phục vấn đề chai pin trong thời gian hoạt động. Chính vì thế sạc pin việc sạc pin 8 tiếng trên Macbook là điều không cần thiết. Bạn vẫn có thể thực hiện sạc pin cho những hoạt động tiếp theo sau khi đã dùng hết toàn bộ dung lượng pin của hoạt động sạc đầu tiên. Hướng dẫn cách sạc pin Macbook chuẩn

 • Sạc pin khi có thời gian dài lâu ngắt

Chiếc laptop của bạn rất lâu không làm việc đến thì bạn nên để tâm,trước lúc ngắt nguồn bạn nên để dung lượng pin máy ở mức từ 50-60%. Trong lần mở tiếp theo hãy để máy hoạt động hết sạch lưu lượng cũ và tự động chuyển biến sang tình trạng máy ngủ. Sau đó sạc pin cho tới khi pin thông báo đầy một trăm % báo đèn xanh và sử dụng thường nhật.

 • Sử dụng sạc chính hãng

Việc lựa chọn phụ kiện sạc cực kì quan trọng bởi vì nó có quan hệ mật thiết tới tuổi thọ của pin. Nếu như bạn dùng cáp sạc kém chất lượng sẽ khiến chiếc laptop Macbook của bạn sẽ cực kì nhanh chóng bị chai pin.

6. Cách check pin Macbook có bị chai không

 • Kiểm tra số lần sạc

Đối với một số dòng MacBook hiện nay thì số lần sạc pin thường được giới hạn trong khoảng 1000 lần. Số lần này ít hơn với các dòng máy cũ hơn, chỉ khoảng 300 - 500 lần sạc. Nhấn phím Option -> chọn System Information -> Power. Thông tin ở phần Cycle Count cho biết số lần sạc pin của máy. Cách check pin Macbook có bị chai không

 • Sư dụng ứng dụng coconutBattery

Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, cung cấp cho bạn các thông tin về dung lượng pin cũng như tình trạng của pin.

Thay pin Macbook Pro, Air ở đâu uy tín, giá rẻ tại HCM, Hà Nội?

Bạn chưa biết thay pin Macbook Pro, Air giá bao nhiêu? thay ở đâu uy tín, giá rẻ thì có thể đến với Điện Thoại Vui. Dịch vụ thay pin Macbook uy tín ở đây có giá thành cực kì phải chăng và sinh viên.

Nếu bạn lo lắng linh kiện kém chất lượng trôi nổi trên thị trường thì khi đến đây bạn sẽ được thay thế linh kiện chính hãng 100% bảo hành cực 6-12 tháng. Với đội ngũ kĩ thuật viên có tay nghề cao trong việc sửa chữa và thay thế quá trình sửa sẽ chỉ mất rất ít thời gian của khách hàng.

 Thay pin Macbook Pro, Air ở đâu uy tín, giá rẻ tại HCM, Hà Nội?

Nếu bạn còn lo lắng gần nơi mình ở không có trung tâm sửa chữa nào thì Điện Thoại Vui có rất nhiều cửa hàng tại HCM, Hà Nội mà bạn có thể dễ dàng tới để được hỗ trợ. Khi gặp bất cứ khó khăn nào hay có nhu cầu sửa chữa và thay thế hãy đến với Điện Thoại Vui. Macbook từ trước đến nay là một dòng máy tính xách tay có dung lượng pin khủng nhất, và cũng là dòng máy ít lỗi về pin hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng liên tục cũng sẽ dẫn đến việc giảm tuổi thọ của pin. Khi Macbook của bạn có dấu hiệu chai pin thì bạn nên mang tới các trung tâm sửa chữa Macbook có uy tín để được thay pin Macbook chính hãng. Điện Thoại Vui là một trong những nơi chuyên cung cấp dịch vụ sửa Macbook uy tín hiện nay.

Với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tự tin mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh dịch vụ thay pin Macbook, chúng tôi còn cung cấp cả dịch vụ vệ sinh Macbook nữa đấy.

Hỏi và đáp ( 3 bình luận )
hello
V
Vân
1 năm trước
Cho mình hỏi pin Pinsen Macbook Air 2017 A1466 giá bao nhiêu? Mình dự định thay pin ở chi nhánh Thái Hà thì hàng có sẵn không và thời gian thay mất bao lâu?
avt quản trị viênAnh Khoa ĐTV QTV
1 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào chị Van ạ
Dạ em xin phép báo giá dịch vụ thay pin chính hãng Pisen máy Macbook Air 2017 A1466 ở thời điểm hiện tại khu vực HN đang là 2.490.000đ giảm còn 1.990.000đ, bảo hành 12 tháng
Giá đã bao gồm công lắp đặt không phát sinh phí, thời gian thay pin từ 30 phút (tùy vào số lượng khách tại thời điểm cửa hàng) ạ
Để tiện trao đổi thêm thông tin về linh kiện tại cửa hàng mình dự kiến đến thay cho máy, em xin phép liên hệ lại chị qua sđt mình đăng ký bình luận tại đây để hỗ trợ mình kịp thời ạ
Cần hỗ trợ tư vấn thêm cho máy hoặc đặt hàng chị có thể liên hệ tổng đài miễn phí 1800.2064 hoặc để lại bình luận tại đây để được hỗ trợ kịp thời nhé
Cám ơn chị đã quan tâm đến bài viết tại Điện Thoại Vui
Thân mến
H
Hoàng Thái
3 năm trước
Pin này là Pin chính hãng từ Apple hay là Pin OEM vậy?
avt quản trị viênThành Tín ĐTV QTV
3 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào anh Thái
Dạ hiện tại thì hãng chưa sản xuất linh kiện chính hãng ra thị trường, Điện Thoại Vui sử dụng linh kiện nhà máy chất lượng cao, có chất lượng tầm 95-98% so với linh kiện chính hãng ạ.
Anh có thể cho em xin mã máy phía sau máy để em kiểm tra thông tin và báo chi phí đến anh ạ (mã máy bắt đầu bằng chữ A và bốn số sau. Ví dụ: Macbook A1366,...)
Mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ anh. Thân mến !
T
Thọ
3 năm trước
Cho mình hỏi pin macbook pro 13” 2017 mã A1708 ở Hà Nội còn hàng ko ạ
avt quản trị viênQuang Long ĐTV QTV
3 năm trước
Điện Thoại Vui xin chào anh Thọ
Dạ em xin phép báo dự kiến giá thay pin cho Macbook Pro 2017 A1708 là 2.500.000đ, bảo hành 6 tháng. Giá đã bao gồm linh kiện và công thay thế
Để được hỗ trợ tốt nhất trước khi ghé cửa hàng, anh có thể để lại Tên - SĐT - Tên cửa hàng anh dự định ghé, để em báo cửa hàng kiểm tra và liên hệ hỗ trợ anh
Em xin cảm ơn và mong nhận được sự phản hồi sớm nhất từ anh
Chúc anh buổi chiều vui vẻ ạ
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
dtv

- Gọi tư vấn sửa chữa: 1800.2064

- Gọi góp ý - khiếu nại: 1800.2063

- Hoạt động: 08:00 – 21:00 các ngày trong tuần

Kết nối với Điện Thoại Vui
  instagraminstagramyoutubetiktokzalo
Website thành viên
 • Hệ thống bán lẻ di động toàn quốc.

  sforum
 • Kênh thông tin giải trí công nghệ cho giới trẻ.

  sforum
 • Trang thông tin công nghệ mới nhất.

  sforum

Bản quyền 2022 – © Công ty TNHH Dịch vụ sửa chữa Điện Thoại Vui – MST: 0108709419 – GPDKKD: 0316179378 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 05/03/2020
Địa chỉ văn phòng: 30B, Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh – Điện thoại: 1800.2064 – Email: [email protected] – Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Định.
Quý khách có nhu cầu sửa chữa vui lòng liên hệ hoặc đến trực tiếp các trung tâm Điện Thoại Vui
dtvdtv
Trang chủ
Danh mục
Cửa hàngĐặt lịch sửa
Xem thêm