Sửa main – ic audio iPhone X

2.000.000 

  • Thời gian sửa chữa: 3 – 5 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng, máy vào nước bảo hành 2 tháng. (Chi tiết)
Chat hỏi ngay
Gọi nhân viên