Sửa main – ic audio iPhone X

2.000.000 

  • Thời gian sửa chữa: 3 – 5 ngày.
  • Thời gian bảo hành: 3 tháng, máy vào nước bảo hành 2 tháng. (Chi tiết)

Thông tin bổ sung

Sửa loại thiết bị

Sửa dòng thiết bị

Lỗi thiết bị

Dịch vụ

Khách hàng đến với Điện Thoại Vui


Hỏi và đáp