Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 06-03-18-Mời-tải-về-5-ứng-dụng-trả-phí-đang-được-giảm-giá-dành-cho-iOS Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

Mời anh em tải về 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS. Những ứng dụng này chỉ được giảm giá trong thời gian ngắn nên hãy nhanh tay lên nha. Trong danh sách có ứng dụng trị giá lên đến 10 USD đó nha.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 06-03-18-Mời-tải-về-5-ứng-dụng-trả-phí-đang-được-giảm-giá-dành-cho-iOS Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#1. Translate for Safari

Đây là ứng dụng tiện ích vô cùng hữu ích dành cho người dùng trình duyệt Safafi. Bạn có thể dịch được các ngôn ngữ khác ngay trên ứng dụng mà không cần mở trang khác để dịch.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-32935fefe9534a25faeef8fcc75bce43 Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Price: $4.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#2. Translator Pro!

Ứng này sẽ khá hữu ích cho các bạn nào đang học ngoại ngữ vì hỗ trợ dịch đến 40 ngôn ngữ, có cả tiếng Việt.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-e9fd5feb453681d8ed6867a3daa42ccb Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Price: $9.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#3. Note-Ify Notes

Đây là ứng dụng giúp bạn có thể ghi chú những thứ quan trọng cần làm, tạo list đồ cần mua, lên ý tưởng cho công việc,.. Bên cạnh đó bạn còn có thể tùy chỉnh màu sắc cho bắt mắt, share cho bạn bè, lưu trữ và đồng bộ lên đám mây.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-41e4b2a46314bd714ff930ecea10cc7b Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Price: $0.99+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#4. OmniPlan 3

Đây là ứng dụng lập kế hoạch theo dạng sơ đồ tư duy MindMap dành cho anh em nào thích sống khoa học. Ngoài ra, anh em học CNTT cũng có thể sự dụng ứng dụng này để thực hành sau giờ học.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-89e3849a1553a717c8cda0f9528cbba0 Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Developer: The Omni Group
Price: $0.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#5. Simpler Pro

Ứng dụng này sẽ giúp bạn quản lý danh bạ một cách thông minh hơn. Gộp những SĐT trùng lập lại một địa chỉ, gộp nhóm, thực hiện cuộc gọi thông minh. Sao lưu và phục hồi dễ dàng thông qua liên kết với: Dropbox, Google Drive, Email,…

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-3a0a4b33c05b09012a113e9fc50ecf07 Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Price: $2.99 Free+
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 300x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

#6. Brainbean – Brain Games

Brainbean là một tựa game giuớ bạn vận động trí óc với nhiều bài test khác nhau. Bạn sẽ phải sắp xếp các hình ảnh, viên gạch LEGO, từ ngữ, hình ảnh,.. sao cho chúng hợp lý nhất.

Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui ai-c448cbcd54ee64b2ee2b55bf85e952d1 Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
Price: $2.99 $0.99
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS
 • Hệ thống sửa chữa điện thoại - Điện Thoại Vui 643x0w Tải 6 ứng dụng học tập hữu ích dành cho sinh viên miễn phí trên iOS

Chúc anh em sẽ tải được ứng dụng phù hợp với mình và nhớ nhanh tay đó nha. Các ứng dụng này thường miễn phí trên iOS trong thời gian ngắn thôi nên không đảm bảo ngày mai sẽ còn.

Anh em thích thể loại game hay ứng dụng nào, Điện Thoại Vui sẽ săn cho 1 danh sách Miễn Phí. Nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết nha.

Gọi miễn phí
Tìm cửa hàng